Protein bar

Protein bar โปรตีนบาร์ไม่มีน้ำตาล ให้โปรตีนสูง เพื่อชดเชยในวันที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีไฟเบอร์สูง ช่วยในการขับถ่ายได้ดีอีกด้วย

เรียกได้ว่าได้รับประโยชน์ครบในแท่งเดียวเลยค่ะ